Hoveniers en groenvoorziening

In een arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers op eigen initiatief hoe ze zullen voldoen aan doelvoorschriften van de overheid voor gezond en veilig werken.

In de arbocatalogus voor hoveniers en groenvoorziening staan de afspraken die werkgevers en werknemers met elkaar hebben gemaakt voor veilig en gezond werken. In de catalogus staan de volgende arbeidsrisico’s beschreven: fysieke belasting (ergonomie, tillen en dragen), inrichting arbeidsplaatsen (algemeen, verbindingswegen, valgevaar, werken op taluds en bij water, werken op daktuinen), arbeidsmiddelen (o.a. aanhangwagens, minigravers), gevaarlijke stoffen (oplosmiddelen, epoxy, bestrijdingsmiddelen, stof van beton, steen en hout), biologische agentia (teken en ziekte van Lyme, omgaan met zwerfvuil), fysische factoren (klimaat, geluid, trillingen), zwangerenbeleid en jongeren.

Ga verder naar Hoveniers en groenvoorziening