Groothandel in bloemen en planten

In een arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers op eigen initiatief hoe ze zullen voldoen aan doelvoorschriften van de overheid voor gezond en veilig werken. In de catalogus staan de volgende arbeidsrisico’s beschreven: fysieke belasting (ergonomie), gevaarlijke stoffen (DME). Ga naar de arbocatalogus Groothandel in bloemen en planten.