Arbocatalogus Graan

In een arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers op eigen initiatief hoe ze zullen voldoen aan doelvoorschriften van de overheid voor gezond en veilig werken.

In de arbocatalogus voor de graanbe- en verwerkende industrie staan de afspraken die werkgevers en werknemers met elkaar hebben gemaakt voor veilig en gezond werken. In de catalogus staan de volgende arbeidsrisico’s beschreven: gevaarlijke stoffen (algemeen, medicijnen, gevaarlijke gassen, stof), fysieke belasting (ergonome, beeldschermwerk), fysische factoren (klimaat, geluid), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk).

Ga verder naar Arbocatalogus Graan