Graanbe- en verwerkende industrie

In een arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers op eigen initiatief hoe ze zullen voldoen aan doelvoorschriften van de overheid voor gezond en veilig werken. In de arbocatalogus voor de graanbe- en verwerkende industrie staan de afspraken die werkgevers en werknemers met elkaar hebben gemaakt voor veilig en gezond werken. In de catalogus staan de volgende arbeidsrisico’s beschreven: gevaarlijke stoffen (algemeen, medicijnen, gevaarlijke gassen, hinderlijke, schadelijke en kankerverwekkende stoffen en biologische agentia, zoönosen), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (klimaat, geluid), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), inrichting arbeidsplaatsen (besloten ruimtes), arbeidsmiddelen en fysische factoren (klimaat, geluid en trillingen). Ga naar de arbocatalogus Graan.