Geestelijke gezondheidszorg

In een arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers op eigen initiatief hoe ze zullen voldoen aan doelvoorschriften van de overheid voor gezond en veilig werken.

In de catalogus staan de arbeidsrisico’s beschreven voor: psychosociale arbeidsbelasting (agressie & geweld en werkdruk), inrichting arbeidsplaatsen, gevaarlijke stoffen, biologische agentia, fysieke belasting (ergonomie. beeldschermwerk), fysische factoren (verlichting), arbeidsmiddelen.

Ga verder naar GGZ