Gemengde branche en speelgoedbranche

In een arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers op eigen initiatief hoe ze zullen voldoen aan doelvoorschriften van de overheid voor gezond en veilig werken. In de catalogus staan de volgende arbeidsrisico’s beschreven: fysieke belasting (ergonomie), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld). Ga naar de arbocatalogus Gemengde branche en speelgoedbranche