Gemeentelijke organisaties

De catalogus is bedoeld voor alle werkgevers en werknemers van gemeenten en gemeentelijke organisaties die onder de cao Gemeenten en de cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (voorheen CAR UWO) vallen. De arbocatalogus betreft vier prioritaire risico’s: werkdruk, fysieke belasting, agressie en geweld en beeldschermwerk. Ga naar de arbocatalogus gemeentelijke organisaties