Fenelab - geaccrediteerde laboratoria en kalibratie- en inspectie-instellingen

Fenelab is de branchevereniging van geaccrediteerde laboratoria en kalibratie- en inspectie-instellingen in Nederland. Met deze arbocatalogus wil Fenelab haar leden praktische informatie en oplossingen geven om te kunnen voldoen aan de eisen uit de Arbowetgeving.

In een arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers op eigen initiatief hoe ze zullen voldoen aan doelvoorschriften van de overheid voor gezond en veilig werken.

In de catalogus staan de volgende arbeidsrisico’s beschreven: gevaarlijke stoffen (kankerverwekkende en mutagene stoffen, oplosmiddelen, voor de voortplanting giftige stoffen).

Ga verder naar Fenelab - geaccrediteerde laboratoria en kalibratie- en inspectie-instellingen