Bos en natuur

In een arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers op eigen initiatief hoe ze zullen voldoen aan doelvoorschriften van de overheid voor gezond en veilig werken.

In de catalogus staan de volgende arbeidsrisico’s beschreven: fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), arbeidsmiddelen, (machineveiligheid, werken onder bijzondere omstandigheden (taluds en hellingen)), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, werkdruk, ongewenste omgangsvormen), fysische belasting(trillingen, geluid, temperatuur), arbeidsplaatsen (werken op hoogte, noodsituaties), biolgische agentia, jongeren.

Ga verder naar Bos en natuur