Ambulancezorg

In een arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers op eigen initiatief hoe ze zullen voldoen aan doelvoorschriften van de overheid voor gezond en veilig werken.

In de catalogus staan de volgende arbeidsrisico’s beschreven: algemeen arbobeleid, psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld en traumatische ervaringen), biologische agentia (infectieziekten), inrichting arbeidsplaatsen (veiligheid), fysieke belasting, fysische factoren (geluid).

De arbocatalogus Ambulancezorg is door de Inspectie SZW voor het laatst getoetst op 10 maart 2015.

Ga verder naar Ambulancezorg