AGF detailhandel

De arbocatalogus van de AGF detailhandel beschrijft hoe de detailhandel in AGF (aardappelen, groente en fruit) kan voldoen aan doel en voorschriften uit de Arbowet- en regelgeving. De beschreven risico’s worden per onderdeel beschreven. Met behulp van de beschreven maatregelen kan de Detailhandel in de AGF zelf initiatieven nemen om risico’s te voorkomen of te beperken.

Onder de detailhandel in AGF wordt hier verstaan: een onderneming uitgeoefend in besloten ruimtes (winkel en hallen) waar of van waaruit uitsluitend of in hoofdzaak groenten, fruit en/of aardappelen worden verkocht of afgeleverd, niet zijnde een groothandel.

De arbocatalogus is gericht op alle werkenden in de branche: werkgevers, werknemers (waaronder meewerkende gezinsleden, uitzendkrachten en vakantiekrachten) en zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers). In de catalogus staan de volgende arbeidsrisico’s beschreven: fysieke belasting (ergonomie), inrichting werkplek en arbeidsmiddelen (snijrisico’s). Ga naar de arbocatalogus van de AGF detailhandel