Afvalbranche

In een arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers op eigen initiatief hoe ze zullen voldoen aan doelvoorschriften van de overheid voor gezond en veilig werken.

In de catalogus staan de volgende arbeidsrisico’s beschreven: psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, werkdruk), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), biologische agentia (aerosolen, legionella, biologisch actief stof), fysische factoren (trillingen, lawaai, verlichting, temperatuur), gevaarlijke stoffen (DME, asbest, oplosmiddelen, kwarts, verontreinigde grond), Arbozorg (bouwproces), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties, besloten ruimten, explosiegevaar, valgevaar, vallende voorwerpen, werken op hoogte).

De arbocatalogus Afvalbranche is door de Inspectie SZW voor het laatst getoetst op 23 juni 2015.

Ga verder naar Afvalbranche