Welke bedrijfsarts kan een second opinion uitvoeren?

In het basiscontract tussen de werkgever en de arbodienst of bedrijfsarts is vastgelegd welke andere arbodienst(en) of bedrijfsarts(en) kan/kunnen worden geraadpleegd voor het uitvoeren van een second opinion. De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging heeft ingestemd met de inhoud van het basiscontract.

De second opinion bedrijfsarts moet werkzaam zijn bij een ander bedrijf of andere arbodienst dan waar de bedrijfsarts werkt. Dit is vastgelegd in het basiscontract tussen de werkgever en de arbodienst of bedrijfsarts. Indien in het basiscontract meerdere opties voor second opinion bedrijfsartsen zijn vastgelegd, kan de werknemer hier zelf een keuze uit maken.

Indien de werknemer een second opinion bedrijfsarts wil die niet in het basiscontract is opgenomen, dan is dat mogelijk. In overeenstemming tussen de werknemer en de werkgever kan gekozen worden voor een andere te raadplegen bedrijfsarts of arbodienst.

De kosten van een second opinion die is uitgevoerd door de second opinion bedrijfsarts die in het basiscontract is vastgelegd, komen voor rekening van de werkgever. Second opinions die zijn uitgevoerd door een andere bedrijfsarts dan in het basiscontract is vastgelegd zijn voor rekening van de werknemer, tenzij de werkgever instemt met vergoeding.