Wanneer is valbeveiliging noodzakelijk?

Vanaf 2,50 meter spreekt men van werken op hoogte. Dan zijn er specifieke maatregelen ter voorkoming van valgevaar nodig. Want een val kan dan ernstige, persoonlijke gevolgen hebben.

Bij werk op een hoogte van minder dan 2,50 meter is valbeveiliging ook verplicht als er een verhoogd valrisico is, bijvoorbeeld bij werken boven water, op verkeerswegen of nabij uitstekende delen. Valgevaar dient altijd – bij elke hoogte – in een Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) te worden meegenomen als een potentieel risico. In beleidsregel 3.16 is meer te lezen over voorzieningen bij valgevaar.

Meer informatie: valbeveiliging