Wanneer een second opinion?

De second opinion is voor die situaties waarin de werknemer twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts.

Een werknemer kan een second opinion aanvragen wanneer hij twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts over gezondheidskundige vraagstukken in verband met de arbeid. Alleen de werknemer kan een second opinion aanvragen. Het aanvragen van een second opinion moet altijd in overleg met de eigen bedrijfsarts.

De bedrijfsarts moet het verzoek tot een second opinion accepteren, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om het niet te doen. Die moeten dan schriftelijk worden gegeven. Het is ook mogelijk dat de bedrijfsarts zelf een second opinion aan de werknemer aanbiedt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de bedrijfsarts van opvatting is niet over de benodigde kennis te beschikken die in dit specifieke geval nodig is.

Voorbeelden van situaties waarin de werknemer een second opinion kan aanvragen:

  • De werknemer twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts over welke werkzaamheden hij tijdens zijn verzuim nog kan verrichten;
  • De werknemer twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts over de vraag of er sprake kan zijn van een beroepsziekte.