Waarvoor is het basiscontract?

Het basiscontract legt werkafspraken vast voor de taken waarbij de werkgever zich volgens de Arbowet moet laten bijstaan door kerndeskundigen.

Hierdoor kunnen bedrijfsartsen en arbodiensten hun werk op een professionele manier doen. Dit zorgt voor meer aandacht voor het voorkomen van ziekte en ongevallen (preventie) en een betere kwaliteit van de arbodienstverlening.