Heeft werken met printers en kopieerapparaten gevolgen voor de gezondheid?

Toners voor printers en kopieerapparaten bevatten chemische en kankerverwekkende stoffen die een risico kunnen vormen voor de gezondheid.

Moderne en goed onderhouden kantoorapparatuur voldoet echter over het algemeen aan de normen die de overheid stelt voor ‘uitstoot’ van gevaarlijke stoffen. In Duitsland is vastgesteld dat een op de 2500 mensen een risico loopt bij een blootstelling van veertig jaar aan 60mg/m3. Dat wordt alleen in recyclecentra bereikt. Op kantoor is dat hooguit 30mg/m3.

Voor de schadelijke stoffen in toners zijn de grenswaarden:

  • ozon: 0,12 mg per kubieke meter lucht
  • carbon black (roet): 3,5 mg per kubieke meter lucht
  • stikstofdioxide: 0,4 mg per kubieke meter

Bekijk ook: