Wat zijn de oorzaken van overspannenheid en burn-out?

Werkgebonden risico’s die overspannenheid en burn-out kunnen veroorzaken, zijn onder meer:

  • Hoge werkdruk
  • Grote emotionele belasting
  • Gebrek aan regelmogelijkheden (het werk niet zelf kunnen indelen)
  • Toekomstonzekerheid
  • Arbeidsconflicten
  • Werktijden
  • Ingrijpende gebeurtenissen op het werk of thuis
  • Taken thuis en op het werk zijn moeilijk te combineren

Meer informatie: overspannenheid en burn-out