Kan een verzekeraar een basiscontract voor mijn bedrijf afsluiten?

Iedere werkgever moet beschikken over een eigen overeenkomst met een arbodienst: het basiscontract. De werkgever blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de overeenkomst.

Op voordracht van de verzekeraar kan tussen een werkgever en een gecertificeerde arbodienst of bedrijfsarts een basiscontract worden gesloten. De verzekeraar speelt dan een faciliterende rol. Wel blijft het nodig dat de werkgever nadrukkelijk instemt met de inhoud van het basiscontract.

Ook in de situatie waarin een basiscontract deel is van een groter verzekeringscontract die de werkgever afsluit bij de verzekeraar, blijft het nodig dat de werkgever nadrukkelijk instemt met de inhoud van het basiscontract en dat de werkgever beschikt over een eigen overeenkomst met een arbodienst of bedrijfsarts.

Het basiscontract verbindt de werkgever aan de arbodienst of bedrijfsarts. De in het contract vastgelegde werkzaamheden ondersteunen de werkgever bij de uitvoering van zijn taken op grond van de Arbowet. Bij het afsluiten van de overeenkomst dient de werkgever daarom over alle relevante informatie te beschikken van het basiscontract. Het moet duidelijk zijn welke erkende arbodienst de diensten levert.

De overeenkomst wordt toegesneden op de situatie binnen het bedrijf en houdt ook rekening met de wet- en regelgeving en de richtlijnen van de beroepsgroep van de bedrijfsartsen. Belangrijke punten zijn de onafhankelijkheid en behandelrelatie tussen arbodienst of bedrijfsarts en werknemer, de privacy van de (gegevens van de) werknemer, en het respecteren van de professionaliteit en de eindverantwoordelijkheid bij de verzuimbegeleiding door de bedrijfsarts.

Let op!

Ook bij tussenkomst van een verzekeraar dient het basiscontract voor instemming te worden voorgelegd aan de ondernemingsraad (OR) of de personeelsvertegenwoordiging (PvT), en blijft de werkgever zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de overeenkomst.

Dit betekent dat de werkgever zelf moet toetsen of het basiscontract voldoet aan alle wettelijke vereisten. Zo nodig moet de werkgever aanvullende contractuele afspraken maken. De werkgever blijft dus eindverantwoordelijk. Door de Inspectie SZW kan bij het ontbreken van een basiscontract of bij een onvolledig of onjuist basiscontract handhavend worden opgetreden.