RI&E in de praktijk: Bob Veldhuis

Als ondernemer ben je verplicht een risico-inventarisatie en evaluatie te hebben. Dit wordt een RI&E genoemd. De RI&E wordt vaak gezien als de zoveelste verplichting waar je als ondernemer aan moet voldoen.  Maar het kan je echt veel opleveren. In deze video vertelt Bob Veldhuis, mede-eigenaar van een verzekeringsbedrijf, wat de RI&E heeft betekend voor zijn bedrijf.

Bob Veldhuis: Ik ben Bob Veldhuis, ik ben mede-eigenaar van een verzekeringsbedrijf. En het bedrijf bestaat net zo lang als ik oud ben, dat is 57 jaar. 

Een bedrijfsongeval kan heel makkelijk plaatsvinden. Als je losliggende kabels hebt, daar kan op een kantoor een medewerker over struikelen. Je kunt van een gladde trap, die net schoongemaakt is, uitglijden. Heb je dan geen RI&E als werkgever, dan heb je kans dat je aansprakelijkheidsverzekering niet thuisgeeft... en je verzuimverzekering ook niet. Dan draai je er zelf voor op. En een schade kan honderdduizenden euro's zijn als het om letsel gaat. 

De aanleiding voor ons was ergens midden negentiger jaren dat wij begonnen met de RI&E. Eigenlijk heel plat omdat het gewoon wettelijk verplicht werd. Bij de laatste update in 2022 van onze RI&E hebben we ons wederom laten adviseren door een externe arbodienst. Die had twee thema's die benoemd werden waar we erg veel aandacht aan moesten besteden. Dat was werkdruk en zittend werk. 

Werkdruk is bij ons een specifiek risico omdat we in een veranderende samenleving zitten. We hebben te maken met verzekeraars die ons soms belasten, onverwachts, met heel veel werk. En dan is het hands-on. Op een kantoor doe je zittend werk van oudsher. Dat is een van de grootste risico's die naar boven kwam. Daar hebben we heel veel aanpassingen op gedaan. We hebben in hoogte verstelbare bureaus aangeschaft. We hebben fietswerkplekken. We hebben swoppers, van die beweegstoelen gekocht. We hebben overal de afvalemmers weggehaald. Wanneer je afval hebt, moet je daarvoor naar een centrale plek lopen om ervoor te zorgen dat mensen constant in beweging blijven. En niet alleen maar zitten, want dat is een groot risico. 

Duurzame inzetbaarheid is ook een onderwerp in de RI&E. Duurzame inzetbaarheid is een heel belangrijk thema voor ons. In de kantine werkt Esther en die heeft voedingsleer gestudeerd. Mede ook om een hele goede bijdrage te leveren aan de gezondheid van de mensen die hier werken. Dus we hebben gezonde lunches. En een paar keer in de week komen ze met smoothies langs om ons daarin gezond en fit te houden. 

Elke werkgever zou een RI&E moeten starten. Niet alleen omdat het wettelijk verplicht is. Maar omdat je gewoon goede arbeidsomstandigheden voor je mensen wilt. En omdat we voortdurend aandacht hebben voor werkdruk, stress, de manier van werken, veiligheid op de werkplek. Wat dan toch te maken heeft met de RI&E: ons ziekteverzuim is gewoon ontzettend laag. 

Ik heb twee tips. 

De eerste is voor de ondernemers die al een RI&E hebben. En dat is: hou hem geüpdated. Want het alleen hebben is niet voldoende. Periodiek moet je hem gewoon actualiseren. En dat wordt heel veel vergeten. 

En de tweede tip is voor degene die nog geen RI&E heeft. Kijk dan op internet. Er zijn diverse websites waar je gewoon je start-up kunt maken, onder andere op www.rie.nl. Daar kun je al je eerste model van afhalen. En dan is het helemaal niet zoveel werk om de eerste RI&E te introduceren in je bedrijf. En van daaruit komt vanzelf wel de update dat je hem beter maakt.

Verteller: Ook aan de slag met je RI&E? Ga dan naar www.rie.nl