Route naar RI&E

Met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) breng je de arbeidsrisico's voor jouw medewerkers in kaart. Bekijk de animatie om meer te leren over dit wettelijk verplichte hulpmiddel.