Animatie: Valgevaar op hoogte

Vallen van hoogte staat met stip op 1 als het gaat om arbeidsongevallen. Er zijn verschillende maatregelen die ervoor kunnen zorgen dat de kans op een ongeval aanzienlijk beperkt wordt. We willen immers aan het einde van de dag allemaal veilig naar huis. Wat kan de werkgever doen om de situatie zo veilig mogelijk te maken? Bekijk de animatie:

Vallen van hoogte staat nog steeds met stip op één als het gaat om arbeidsongevallen.
Gelukkig kan valgevaar met laagdrempelige maatregelen worden voorkomen.
Veilig werken begint met een risicoanalyse van de werksituatie.
Dit is de verantwoordelijkheid van de werkgever.
Deze maakt voor aanvang van de werkzaamheden een inschatting van bijvoorbeeld de omgeving en bereikbaarheid, de ondergrond en de aard van de toe te passen werkmaterialen.
Dankzij deze risicoanalyse kan de werkgever de juiste maatregelen treffen, zodat iedereen veilig kan werken.
Zo kan werkvoorbereiding op de grond onnodige risico’s op vallen voorkomen.
En door bijvoorbeeld te werken met een steiger staat de werknemer op een vaste ondergrond.
Daarnaast biedt een goed opgebouwde steiger takelmogelijkheden voor grotere objecten.
Wanneer de omgeving het plaatsen van een steiger niet toelaat, kan een hekwerk uitkomst bieden.
Zo beweegt de werknemer altijd binnen veilige grenzen.
Iedere nieuwe werksituatie heeft zijn eigen uitdagingen én bijbehorende oplossingen.
Hierbij hebben collectieve maatregelen altijd de voorkeur.
Zo gaan we ‘s avonds allemaal veilig naar huis.
Kijk voor meer tips over het voorkomen van valgevaar op de website van het arboportaal.