Animatie: Bedrijfsarts

Om ervoor te zorgen dat je als werknemer gezond en veilig kunt werken, kun je bij een bedrijfsarts terecht voor vragen hierover.

Een bedrijfsarts helpt bij het voorkomen van ziekte veroorzaakt door werk. Ben je ziek? Dan adviseert de bedrijfsarts over de aanpak, en hij zorgt voor begeleiding tijdens ziekte.

Wil je weten wat de bedrijfsarts voor jou kan betekenen? Bekijk de animatie:

Om ervoor te zorgen dat je als werknemer gezond en veilig kunt werken, kun je bij een bedrijfsarts terecht voor vragen hierover.

Oók als je niet verzuimt.

Een bedrijfsarts helpt bij het voorkómen van ziekte, veroorzaakt door werk.

Hierin werkt hij samen met andere professionals en de preventiemedewerker.

Ben je ziek, dan adviseert de bedrijfsarts over de aanpak.

En hij zorgt voor begeleiding tíjdens ziekte.

Ook ondersteunt hij bij re-integratie, wanneer je weer aan het werk gaat.

De werkgever maakt de vrije toegang tot een bedrijfsarts mogelijk door dat op te nemen in een contract met de arts, of arbodienst.

Hierin staat bijvoorbeeld dat je als werknemer de bedrijfsarts altijd mag bezoeken.

En dat de arts op de werkvloer langs mag komen.

De bedrijfsarts handelt en adviseert onafhankelijk van de werkgever... en heeft medisch beroepsgeheim.

Kortom, de bedrijfsarts draagt bij aan gezondheid en veiligheid op de werkvloer.

Maak dus gebruik van je recht op zijn advies!

Kijk op www.arboportaal.nl , of vraag jouw werkgever hoe het geregeld is.