Animatie: Verantwoord Opdrachtgeverschap

Verantwoord Opdrachtgeverschap houdt in dat opdrachtgevers aandacht hebben voor gezond en veilig werken in alle fases van de opdracht, dus van ontwerp tot oplevering of uitvoering.

In deze animatie zijn praktische tips te zien voor Verantwoord Opdrachtgeverschap.

Animatie: Verantwoord Opdrachtgeverschap

In veel sectoren, zoals de bouw, chemie of de publieke sector, wordt steeds meer werk uitbesteed.

Denk bijvoorbeeld aan het inhuren van schoonmaakbedrijven.

Ketens worden complexer, internationaler én onoverzichtelijker.

En veilig en gezond werken....verdwijnt uit het zicht.

Terwijl u hier als opdrachtgever wél een verantwoordelijkheid in hebt.

Of het nu gaat om opdrachtnemers, onderaannemers, werknemers of ZZP’ers.

Daarom, speciaal voor opdrachtgevers: praktische tips voor veilig en gezond werken!

Tip één: bewust en verantwoordelijk vanaf het begin.

Vraag al in de aanbesteding opdrachtnemers nadrukkelijk hoe zij zorgen voor veilig en gezond werken.

En neem naast prijs en kwaliteit óók veiligheid en gezondheid mee in de afweging!

Tip twee: kijk met deskundige ogen

Bent u deskundig genoeg om in te schatten of er veilig en gezond wordt gewerkt?

Zoniet? Schakel dan een deskundige in!

Tip drie: toon betrokkenheid

Vraag opdrachtnemers actief wat ze nodig hebben om hun werk gezond en veilig te doen.

En neem zelf eens een kijkje bij de werkzaamheden!

Tip vier: wees toegankelijk voor vragen!

Plan bijvoorbeeld elke maand een overleg in met de opdrachtnemer.

Laat iederéén weten hoe ze u kunnen bereiken.

Stel een aanspreekpunt aan voor alles op het gebied van gezond en veilig werken!

Met deze tips zorg je er als opdrachtgever voor dat iedereen in de keten veilig en gezond werkt.

Want déze verantwoordelijkheid...kun je níet uitbesteden!

Ga naar www.arboportaal.nl voor meer informatie.