Animatie: Een kind in de spotlights (informatie over de Beleidsregel inzake ontheffing verbod van kinderarbeid)

Kinderen jonger dan 16 jaar mogen beperkt werken en kinderen jonger dan 13 jaar niet. Maar wat als het gaat om het meedoen aan een speelfilm, televisieprogramma, modeshow, musical of concert? In zulke gevallen kan een uitzondering worden gemaakt. Daar is de Beleidsregel inzake ontheffing verbod op kinderarbeid (BOVK) voor bedoeld. Deze animatie gaat over de voorwaarden en de regels die zijn verbonden aan de deelname van kinderen aan dit soort culturele producties. Deze animatie mag vrij gebruikt worden voor eigen communicatieactiviteiten.

Een kind in de spotlights.
Informatie over de Beleidsregel inzake Ontheffing Verbod van Kinderarbeid.
Hoi, ik ben Anna.
Ik ben elf jaar.
Anna houdt van zingen, dansen en acteren.
En daar ben ik best goed in, zeggen ze.
Dat klopt.
Anna heeft zoveel talent, dat ze is gevraagd voor een professionele productie.
Dat wordt dus hard werken.
Leuk, voor mij is dat geen werken hoor.
Maar dat is het eigenlijk wel.
En kinderen die jonger zijn dan dertien jaar, mogen in Nederland niet werken.
Maar ik wil het zo graag.
Kan er voor mij geen uitzondering worden gemaakt?
Misschien wel.
Daar is de Beleidsregel inzake Ontheffing Verbod van Kinderarbeid voor bedoeld.
Dankzij die beleidsregel kunnen kinderen soms toch professioneel acteren of optreden.
Anna's ouders moeten het daar dan wel mee eens zijn.
Zij zien of er voldoende tijd blijft voor school en ontspanning.
En of het werk wel bij Anna past.
Ook de producent is belangrijk.
Die heeft een ontheffing nodig van de Inspectie SZW.
Als die ontheffing er is, mag Anna toch aan de slag.
O, gelukkig!
Die ontheffing krijgt de producent natuurlijk niet zomaar.
Het is voor iedereen belangrijk dat alles goed geregeld is door de producent.
Die moet Anna en haar ouders informeren.
Anna goede begeleiding geven, meestal in de vorm van een speciale kinderbegeleider of een team van begeleiders.
Erop letten dat het werk veilig en gezond is.
En natuurlijk de regels naleven.
Regels?
Welke regels?
Over hoe vaak je mag optreden.
Kinderen tot en met zes jaar mogen bijvoorbeeld ieder jaar zes keer optreden.
En ik?
Kinderen van zeven tot en met twaalf jaar, zoals jij, mogen per jaar vierentwintig optredens doen.
Het repeteren telt trouwens niet mee.
Zijn er nog meer belangrijke regels?
Jazeker.
Regels die ervoor zorgen dat je na een optreden, opname of repetitie veertien uur kunt rusten en dat je niet tot laat in de avond doorgaat.
Want je moet natuurlijk gewoon naar school en wilt ook genoeg tijd hebben voor hobby's en andere leuke dingen.
De producent houdt goed in de gaten of alles volgens de regels gaat en Anna goed in haar vel blijft zitten.
Vaak laat de producent dat over aan een gespecialiseerde kinderbegeleider of een team van begeleiders.
Die begeleiders zijn er voor praktische zaken, zoals het letten op pauzes en het zorgen voor eten en drinken.
Ze letten ook op zaken die voor Anna lastig of spannend zijn.
Daar is goed contact voor nodig met Anna's ouders.
Zo blijven zij goed op de hoogte van wat er allemaal gebeurt op het werk en hoe Anna het vindt.
Fijn dat alles zo goed is geregeld!
Meer informatie over de Beleidsregel inzake Ontheffing Verbod van Kinderarbeid: www.arboportaal.nl.