Roadmap Werkkracht bij kanker

In de Roadmap Werkkracht bij kanker staan de stappen die werkgever en werknemer (moeten) zetten, om de werknemer aan het werk te houden en te helpen, als deze persoon kanker krijgt.