Arbovisie 2040 - deel I

Deel 1 van dit SER-advies 'Naar een werkend arbostelsel voor iedereen - Arbovisie 2040, deel 1' gaat over de aanpak van de kortetermijnprioriteiten, gericht op het versterken van het functioneren van het arbostelsel met het oog op het versterken van het preventiebeleid, onder meer door verbeteringen in de opzet en handhaving van de RI&E en de medezeggenschap.