Onderzoeksrapport "Je wilt de RI&E levend houden"

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is onderzoek gedaan naar de totstandkoming van de RI&E. Centraal stond de vraag welke knelpunten - die de werkgever tegenkomt tijdens het opstellen van de RI&E - invloed hebben op de kwaliteit van de RI&E. Daarnaast is onderzocht wat de achterliggende oorzaken zijn en welke oplossingsrichtingen er zijn om ervoor te zorgen dat meer werkgever een kwalitatief goede RI&E in huis hebben.