Experimenteren met het werken thuis en op kantoor; Inspiratie en lessen uit de praktijk

Voor deze rapportage heeft Capgemini in opdracht van SZW interviews gehouden met werkgevers en werknemers van tien verschillende organisaties: Achmea, ICM Opleidingen en Trainingen, Facilicom, ING, ProRail, Friesland Campina, VHP Human Performance, Young Colfield, Ordina en Rabobank. Het doel van deze interviews was om inzicht te krijgen in hoe het hybride werken in de praktijk binnen organisaties vorm kreeg (toen het thuiswerkadvies dit toeliet) en hoe deze organisaties zich voorbereiden op de toekomst.