Hoofdlijnennota Arbovisie 2040

In de Hoofdlijnennota Arbovisie 2040 worden zeven hoofdlijnen voor het verbeteren van de veiligheid en gezondheid van werkenden geformuleerd. Deze hoofdlijnen en bijhorende nog op te stellen beleidsagenda geven de richting aan voor de komende jaren. Het uiteindelijke doel van dit beleid is om ervoor te zorgen dat Nederlanders zo gezond en veilig mogelijk kunnen blijven werken in een arbeidsmarkt die continu in beweging is.