Voortgangsrapportage meerjarenprogramma RI&E 2020-2023

In deze rapportage wordt de voortgang van het meerjarenprogramma RI&E 2020-2023 beschreven. Het rapport vat samen wat het programma inhoudt, hoe en met wie wordt samengewerkt en geeft een terugblik en vooruitblik op de drie programmalijnen.