Handreiking: Hitte op het werk (EU-richtlijn)

Dit document, opgesteld door EU OSHA, bevat praktische richtlijnen voor het beheersen van risico’s die gepaard gaan met het werken in hitte. Ook wordt er uitleg gegeven over wat je moet doen als een werkende tekenen van een hittegerelateerde ziekte begint te vertonen. De handreiking is opgesteld op basis van bestaande richtlijnen van het Amerikaanse National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSHA), de Britse Health and Safety executive (HSE), het Canadese Centre for Occupational Safety and Health (CCOSH), en Safe Work Australia.

Er wordt gewerkt aan een digitaal toegankelijke versie van de handreiking. Zodra deze beschikbaar is, vervangen we het document.