Toelichtingsdocument Arbokerndeskundige College van Deskundigen AKD

Dit document is bedoeld voor de (toekomstige) Arbokerndeskundige die zich wil laten
(her)certificeren. Dit document bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt ingegaan op het invullen van het portfolio en het examen. Het tweede deel is meer gericht op het toetsen van de RI&E.