Brochure Handreiking voor werkgevers - preventie in mkb

Klachten aan rug, nek en knie komen vaak voor bij werknemers. Net als mentale klachten, zoals een burn-out. Mogelijk krijgen uw medewerkers hier ook mee te maken. Dit zorgt voor verzuim en daarmee ook voor forse kosten. Aandacht voor de gezondheid van personeel is daarom belangrijk en de inzet van preventieve activiteiten hiervoor is cruciaal. Maar hoe maak je als werkgever van het mkb (midden- en kleinbedrijven tot 250 medewerkers) preventieve activiteiten tot een succes? Deze brochure geeft richtlijnen aan.