Handreiking de overgang en werk

De overgang is een belangrijk en vaak onbesproken onderwerp. Elke vrouw krijgt te maken met de overgang en veel vrouwen ervaren fysieke en mentale klachten tijdens de overgangsperiode. Met deze handreiking wil de Stichting van de Arbeid een bijdrage leveren aan het doorbreken van het taboe en werkgevers en werknemers handvatten bieden om de overgang bespreekbaar te maken.