Notitie: niet-ingrijpende en ingrijpende wijziging van drukapparatuur

Het Warenwetbesluit Drukapparatuur 2016 (WBDA 2016) en de Warenwetregeling Drukapparatuur 2016 (WRDA 2016) zijn in 2016 van kracht geworden, op datzelfde moment werden het ‘oude’ Warenwetbesluit drukapparatuur en de ‘oude’ Warenwetregeling drukapparatuur ingetrokken. Artikel 26 van het WBDA 2016 gaat over wijzigingen en reparaties, maar ook andere artikelen kunnen betrekking hebben op wijzigingen, zoals artikel 21 en artikel 36. Deze notitie geeft aan hoe om te gaan met wijzigingen. De notitie is bedoeld om richting te geven aan het CKP-DA en de TCD ten behoeve van de nadere uitwerking in achtereenvolgens het WCD en de PRD’s. De notitie is opgesteld door het LPI, in samenspraak met het ministerie van SZW. 

Download 2 bevat de oude versie van de notitie.