Handreiking: Alcohol-, drugs en medicijnbeleid

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het Trimbos-instituut een handreiking, format en een infographic ontwikkeld voor het opstellen van een goed Alcohol, Drugs en Medicijnbeleid (ADM-beleid). De ADM-handreiking geeft informatie over onderdelen van een ADM-beleid binnen het bedrijf en het belang van die onderdelen.