Handreiking Goed Werkgeverschap

Uit onderzoek is gebleken dat werknemers in de thuiszorg zich vaker dan andere werknemers ziekmelden om een reden die te maken heeft met het werk. Gemeenten zijn, naast zorgverzekeraars, een belangrijke opdrachtgever voor thuiszorgorganisaties.

Deze handreiking 'Eerlijk, gezond en veilig werk in de thuiszorg' wil opdrachtgevers er bewuster van maken hoe belangrijk het is dat zij in hun rol als inkoper (meer) aandacht hebben voor eerlijk, gezond en veilig werken in de thuiszorg.

Dit is een uitgave van het Ministerie van SZW en de Inspectie SZW in samenwerking met de VNG.