Resultaten expertsessie arbeidsomstandigheden van arbeidsmigranten

Lees hier de resultaten van de expertsessie met arbodeskundigen, georganiseerd door het Ministerie van SZW op 21 augustus 2021. De arbodeskundigen benadrukken dat een betere uitvoering van de Arbowet nodig is voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden van arbeidsmigranten. Zij benoemen dat werkgevers hierbij een cruciale rol spelen.