10-stappenplan MBO Keuzedeel

Voor programmaontwikkelaars binnen de mbo-opleidingen heeft het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) in opdracht van het ministerie van SZW een 10-stappenplan ontwikkeld om te komen tot een Model Leerplan voor het Keuzedeel Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken.