Werkwijzer Taakdelegatie

Dit is de Werkwijzer Taakdelegatie, ontwikkeld door partijen uit het veld zoals beroeps- en brancheverenigingen van bedrijfsartsen en arbodiensten. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in dit proces ondersteund. In de werkwijzer zijn processtappen te vinden die de bedrijfsarts kan gebruiken als hij taken op een zorgvuldige wijze wil delegeren.