Leidraad PMO Gevaarlijke Stoffen – NVAB, NVvA (2018)

De Leidraad preventief medisch onderzoek van werkenden bij blootstelling aan gevaarlijke stoffen is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde) in samenwerking met de NVvA (Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne).

De leidraad is een addendum bij de Leidraad preventief medisch onderzoek (PMO) van werkenden en de Hulpdocumenten voor bedrijfsartsen bij de ontwikkeling en uitvoering van PMO bij werkenden.

Met deze leidraad is het voor bedrijfsartsen en arbeidshygiënisten eenvoudig om te adviseren over de opzet en inhoud van een PMO voor werknemers die werken met gevaarlijke stoffen.

De Leidraad PMO van werkenden (NVAB, KMKA 2013) en het addendum voor PMO bij blootstelling aan gevaarlijke stoffen (NVAB, NVvA 2018) zijn te downloaden via de website van de NVAB.