Toolkit Nieuwe Arbowet

De digitale toolkit Nieuwe Arbowet is gevuld met nuttige factsheets, aansprekende posters, handige social media stills, gifjes, en Q&A’s over de veranderingen in de Arbowet.

De toolkit is bij uitstek bedoeld om werkgevers, preventiemedewerkers, bedrijfsartsen, arboprofessionals en werknemers goed te informeren over de nieuwe Arbowet en hen te faciliteren met middelen die ze zelf kunnen inzetten.

De diverse voorlichtingsmaterialen mogen vrij gebruikt worden voor eigen (social media) communicatieactiviteiten.

Download ook de animatie over de nieuwe Arbowet:

In 2017 verandert de Arbowet.
Daarmee veranderen de voorwaarden voor arbozorg en preventie bij organisaties.
Hier zijn verschillende mensen bij betrokken, en het betekent voor iedereen iets anders.
Neem Jeroen.
Jeroen is bedrijfsarts bij verschillende organisaties, waaronder het bureau Designdenkers.
Werkgever Jamie heeft met een arbodienst de afspraken met Jeroen vastgelegd in een basiscontract.
Hierin staat onder meer dat hij Jamie preventieadvies geeft... met de preventiemedewerker en werknemers kan overleggen... en op de werkvloer mag komen kijken.
Verder moet Jeroen beroepsziekten officieel melden.
Werknemers mogen Jeroen altijd bezoeken.
Ook als ze gezond zijn.
En ze kunnen om een second opinion vragen.
Dit alles staat in het basiscontract.
Daarnaast worden werknemers meer betrokken bij het nieuwe arbobeleid van Designdenkers via de OR.
Die stemt bijvoorbeeld in dat Tina preventiemedewerker is.
Zij werkt samen met Jeroen, haar collega-werknemers en Jamie.
Hebben haar collega’s vragen over gezond en veilig werken, dan kunnen zij bij Tina terecht.
Er verandert heel wat.
Maar als je preventie en arbozorg samen oppakt...zorg je er sámen voor dat mensen gezond en veilig kunnen werken... langer fit blijven... en productiever zijn!
Wat betekenen de veranderingen in de arbowet voor jou?
Kijk op arboportaal.nl