Antipestmanagement presentatie

PowerPoint-presentatie die leidinggevenden kunnen gebruiken om het thema pesten en ongewenste omgangsvormen op het werk te bespreken. Er is een versie met en een versie zonder logo van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beschikbaar.