Nieuwe tekst Arbowet na invoering wetswijziging per 1 juli 2017

Een overzicht van hoe de Arbeidsomstandighedenwet eruit zag voor en na de wetswijziging van 1 juli 2017. In het document zijn wijzigingen in de Arbowet die sinds 1 juli 2017 gelden rood gemarkeerd. Delen van de Arbowet die sinds 1 juli 2017 niet meer gelden zijn doorgehaald.