Warenwetbesluit Drukapparatuur 2016, Artikel 26 en Artikel 36

Het Landelijk Platform Inspecties (LPI) acht het wenselijk dat ten aanzien van artikel 26 en artikel 36 van het Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 meer specifieke uitleg wordt gegeven. Deze publicatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt tegemoet aan de wens van het LPI.