Herkeuring drukapparatuur voorheen onder zorgplicht

Het Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 (WBDA 2016) en de Warenwetregeling drukapparatuur 2016 (WRDA 2016) zijn op 19 juli 2016 van kracht geworden, op datzelfde moment werden het ‘oude’ Warenwetbesluit drukapparatuur en de ‘oude’ Warenwetregeling drukapparatuur ingetrokken. Artikel 40 van het WBDA 2016 betreft de overgangsbepaling. Het derde lid van artikel 40 gaat over drukapparatuur die tot 19 juli 2016 onder de zorgplicht van het Arbobesluit (art. 7.4a) viel en na deze datum is aangewezen volgens de WRDA 2016, artikel2. De overgangsbepaling onder het WBDA 2016 is anders dan het overgangsrecht onder het ‘oude’ Warenwetbesluit drukapparatuur en wordt uitgelegd in deze notitie van het LPI. Deze notitie is bedoeld om richting te geven aan het CBI/KVG Platform Drukapparatuur en de TCD ten behoeve van de nadere uitwerking in het schema en in de PRD’s. Deze notitie is een uitleg van artikel 40, derde lid van het WBDA 2016, opgesteld door het LPI in samenspraak met het ministerie SZW en moet in samenhang met het WBDA 2016 en de WRDA 2016 worden gelezen. Bij het lezen van deze notitie is altijd de laatste versie van het WBDA 2016 en de WRDA 2016 van toepassing.