Vragen en antwoorden webinar Basiscontract

Op 21 maart 2017 is een webinar georganiseerd over een belangrijke aanpassing in de Arbowet: het basiscontract. In dit document staan antwoorden op vragen die tijdens het webinar gesteld zijn.