Samenvatting wetswijzigingen Arbeidsomstandighedenwet

De Arbowet gaat veranderen. In 2017 treedt deze in werking. In dit document leest u een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen in de Arbeidsomstandighedenwet.