Nieuwsbrief Certificatie 22 (nummer 1, 2016)

In deze editie van de nieuwsbrief over het certificatiestelsel arbeidsomstandigheden onder meer aandacht voor verschillende wijzigingen in productregelgeving, convenanten tussen het ministerie van SZW en beheerstichtingen, nieuwe certificatieschema’s voor personen werkzaam in de asbestsector en de vernieuwde aanwijzing van de NDC-CI door SZW als certificerende instelling voor duikarbeid.