Nieuwsbrief Certificatie 17 (nummer 1, 2013)

013Dit is de eerste nieuwsbrief van 2013. Nu de stelselwijziging certificatie arbeidsomstandigheden is afgerond, komen in de praktijk hier en daar zaken aan het licht die (lichte) aanpassingen van de schema’s vragen. In dit infobulletin leest u meer over dit onderwerp en over de vooruitzichten voor de komende periode.